Uusityö.jpg

 

Termi uusi työ alkaa saada enemmän ja enemmän jalansijaa yleisessä käytössä. Me tulemme jatkossa keskustelemaan, vaikuttamaan, jakamaan ja kommentoimaan tämän teeman ympäriltä vahvasti, sillä sen lisäksi että se on elinehto meille, uskomme sen olevan sitä koko yhteiskunnalle. Jopa koko ihmiskunnalle.

Maailma on muuttunut, ja muuttuu entisestään - harvalla meistä tulee olemaan enää 30 tai jopa 40 vuoden työuraa samassa tehtävässä, saati saman työnantajan palveluksessa.

 

Meille uusi työ ei välttämättä tarkoita konkreettisesti uutta tekemistä, itse työ voi olla myös niin sanotusti “vanhaa”, sillä ihan kaikki maailmassa ei ainakaan hetkessä keikahda päälaelleen. Edelleen tarvitsemme opettajia, lastenhoitajia, kirjoittajia, myyjiä - siis oman alansa rautaisia ammattilaisia.

Uuden työn erottaa entisestä viitekehys, työn tekemisen tapa ja uudenlainen asenneilmasto.

Uusi työ on meidän näkökulmastamme kokonaisuus, joka on aika tuoda läpinäkyvästi esille. Haluamme edesauttaa sitä, että ihmiset ovat vapaita suunnittelemaan omaa työuraansa, sekä toimia mahdollistajana työnantaijen näkökulmasta ihmisten oman pääoman kasvattamiselle ja sille, että ihmiset voivat vapaammin tarjota sitä itse valitsemansa työnantajan käyttöön.

Puhumme vapauden puolesta, tsemppaamme ja kannustamme oman työuran rakentamisessa ja omaan tavoitteen saavuttamisessa.

 

Jokaisella ihmisellä on haaveammatti tai toive siitä minkälaista työtä he haluaisivat tehdä. Ehkäpä jopa ajatus siitä, missä olisi hyvä ja voisi onnistua. Joku on jo pienestä pitäen tiennyt haluavansa hammaslääkäriksi, toinen taas ehkä havaitsee koulussa pitävänsä todella paljon kielistä, olevansa niissä lahjakas ja haluavansa oppia niiden tiimoilta jatkuvasti lisää. Joku kolmas ei oikein keksi itselleen roolia vielä, mutta uskoo asian ratkeavan ja haluaa kartuttaa kokemustaan kunnes asia hänelle avautuu.

 

Kuuntelemalla itseään, lahjojaan, haaveitaan ja ajatuksiaan yleensä ammattikin ennen pitkään löytyy. Tämä ei silti tarkoita sitä, että kenenkään on hyvä pysyä paikoillaan seuraavat 90 vuotta vaan olisi oikeus ja kohtuus, että ammatista huolimatta olisi mahdollisuus vaihtaa sijaintia tai työn tekemisen tapaa omien toiveiden ja kulloistenkin tarpeiden mukaisesti.

 

Miten elämästä sitten saisi omanlaisensa, oman tarinansa, optimaalisen kokemuksen ja kokonaisuuden, joka motivoisi ihmistä arjessa ja siten tuottaisi onnistumisen ja onnellisuuden kokemuksia?

Sitä voisi purkaa auki vaikka autoteelisuuden kautta. Termi “autoteelinen tulee kreikan sanoista auto, joka tarkoittaa itseä, ja telos, joka tarkoittaa päämäärää. Autoteelinen toiminta on jo itsessään riittävä; sitä ei tehdä jonkin tulevan hyödyn odotuksessa vaan yksinkertaisesti siksi, että sen tekeminen on palkkio sinänsä.

 

Parhaimmillaan työ tuottaa monelle autoteelisia ja voimaannuttavia kokemuksia ja ennen kaikkea antaa mahdollisuuden oppia uutta. Uuden oppiminen synnyttää ilon ja täyttymyksen kokemuksia - ilman itsensä haastamista oman elämänsä pääroolin esittäjä saattaa ajautua passiiviseen sivurooliin, lastuksi laineille.

Siksi mielestämme työtä ei tulisi irrottaa ihmisen elämästä.

Uusi työ - vai sittenkin vanha työ, uusi tapa, uusiutuva yhteiskunta ja maailma?

 

Comment